An Phát Gia không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng:

Đầu tư 6 máy cắt gia công theo qui cách yêu cầu

 

– Giao hàng tốc độ 2h – 24h

– Hỗ trợ tài chính cho khách hàng thiện chí hợp tác mua thường xuyên

– Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

– Luôn dự trữ đa dạng qui cách để NHÀ SẢN XUẤT YÊN TÂM KHI CẦN LÀ CÓ.