Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin đơn hàng mà chúng tôi thu thập chung để thực hiện bất kỳ đơn hàng nào được đặt qua trang web (bao gồm Xử lý thông tin thanh toán của bạn, sắp xếp để vận chuyển và cung cấp cho bạn hóa đơn và / hoặc xác nhận đơn hàng). Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin đặt hàng này để:

  • Giao tiếp với bạn;
  • Sàng lọc các đơn đặt hàng của chúng tôi về rủi ro hoặc gian lận tiềm năng
  • Khi phù hợp với sở thích bạn đã chia sẻ với chúng tôi, hãy cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị mà chúng tôi thu thập để giúp chúng tôi sàng lọc rủi ro và gian lận tiềm năng (đặc biệt, địa chỉ IP của bạn) và thường để cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi (ví dụ: bằng cách tạo phân tích về cách khách hàng của chúng tôi duyệt và tương tác với trang web, và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi).

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để giúp chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, như được mô tả ở trên.

Ví dụ: chúng tôi sử dụng Woocommerce để cung cấp năng lượng cho cửa hàng trực tuyến của chúng tôi – bạn có thể đọc thêm về cách Woocommerce sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở đây: https://woocommerce.com/gdpr/.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp chúng tôi hiểu khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web của chúng tôi như thế nào – bạn có thể đọc thêm về cách Google sử dụng thông tin cá nhân của bạn ở đây: https://www.google.com/intl/en/pology/privacy/. Bạn cũng có thể từ chối Google Analytics tại đây: https://tools.google.com.vn/dlpage/gauptout.

Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của mình để tuân thủ các luật và quy định hiện hành, để trả lời trát đòi hầu tòa, lệnh tìm kiếm hoặc yêu cầu hợp pháp khác để biết thông tin, hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Quảng cáo hành vi

Như được mô tả ở trên, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình để cung cấp cho bạn các quảng cáo mục tiêu hoặc thông tin liên lạc tiếp thị mà chúng tôi tin rằng có thể khiến bạn quan tâm. Để biết thêm thông tin về cách quảng cáo được nhắm mục tiêu hoạt động.

Bạn có thể từ chối quảng cáo được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng các liên kết dưới đây:

  • Facebook: https://www.facebook.com/sinstall/?tab=ads
  • Google: https://www.google.com/sinstall/ads/anonymous
  • Bing: https://adverte.bingads.microsoft.com/en-us/resource/pologies/personalized-ads

Không theo dõi

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi bộ sưu tập và sử dụng dữ liệu của trang web của chúng tôi khi chúng tôi thấy tín hiệu không theo dõi từ trình duyệt của bạn.

Quyền lợi của bạn

Nếu bạn là cư dân châu Âu, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân, chúng tôi giữ bạn và yêu cầu thông tin cá nhân của bạn được sửa chữa, cập nhật hoặc xóa. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin liên lạc dưới đây.

Ngoài ra, nếu bạn là cư dân tại Việt Nam, chúng tôi lưu ý rằng chúng tôi đang xử lý thông tin của mình để đáp ứng các hợp đồng chúng tôi có thể có với bạn.

Liên hệ chúng tôi

Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, nếu bạn có thắc mắc hoặc nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại [email protected]